Istraživanje tržišta i javnog mnjenja

Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja – donesite pravu odluku u pravo vreme

Istraživanje tržišta je sistemsko planiranje, praćenje, prikupljanje, analiza i izveštavanje o dobijenim rezultatima koji su relevantni za određene situacije na tržištu, a sa kojima se organizacije i kompanije svakodnevno suočavaju.

Zašto raditi ispitivanje?

Bez ozbiljnih istraživanja nema ni ozbiljnih rezultata ili unapređenja uspešnosti poslovanja. Bilo da se radi ispitivanje potencijala tržišta za novi proizvod ili provera dosadašnjih rezultata rada, jako je važno imati stručne saradnike koji će kroz kvalitetno istraživanje i analitički pristup u njihovom predstavljanju doći do rezultata koji su krucijalni, a koji su do tog momenta izmicali iz vašeg vidokruga.

Jaka konkurencija i turbulencije na tržištu koje su veoma česte, samo su neki od razloga zbog kojih se treba fokusirati na ljude i agenciju koja može da ponudi konkretna rešenja i učini da vaše poslovanje bude proaktivno.

Tipovi ispitivanja koje radimo

U zavisnosti od faktora poput vrste podataka koju želite da dobijete, veličine uzorka koja treba da bude uključena ili ciljne grupe koju želite da ispitamo, sprovodimo jedno od sledećih tipova istraživanja:

Generalna istraživanja tržišta

Istraživanje pozicioniranosti brenda

Istraživanje zadovoljstva korisnika

Istraživanja zadovoljstva zaposlenih

“360 review - za pojedince i kompanije”